197 brannvesen i Norge kan nå livestreame video

De fleste 110 sentraler har nå Incidentshare®. Det kommer 197 brannvesen, med 585 brannstasjoner, til gode.

11.Jan 2022

Hva betyr IncidentShare® for brannvesen

Alle brannvesen som er tilknyttet 110 sentral med IncidentShare® plattformen har fått, eller får i disse dager, tilgang til egne video streaming kanaler på 110 sentralens lisens. Det gir flere muligheter for det enkelte brannvesen.

Video fra hendelser i sanntid hjelper med å skape felles forståelse. Livestream video eller bilder kan dermed bli brukt som beslutningsstøtte.

På vei fram til en hendelse

Utrykningsledere og innsatsleder får tilgang til video fra hendelsen hvis alarmoperatøren har video samtale "SMS til Video" med innringer. Det gir mulighet til å forberede seg mentalt og taktisk på vei til hendelsen.

Slik virker “SMS til Video”

Under en nødsamtale med alarmsentral, kan alarm operatøren avgjøre om det aktuelt å bruke video samtale. Alarm operatøren sender en SMS med link til innringeren og ber om tilgang til mobilkameraet. Dette gjøres via IncidenShare® plattformen eller direkte i oppdrags håndteringsverktøyet.

Hvis innringeren samtykker og klikker på linken, aktiveres en kryptert videoforbindelse til alarm operatøren uten at telefonsamtalen avbrytes. På denne måten kan innringer filme det alarm operatøren har behov for å se.

Hvis innringer ikke vet hvor de er, kan alarm operatøren be om mobilens posisjon via samme link. Når innringer samtykker deling vil mobilens posisjonen komme opp i et kart.

Alarmoperatøren deler video eller bilde fra innringer direkte til mannskaper som er på vei til hendelsen. De vil kunne se den live eller i opptak via bilens skjerm, nettbrett eller via app på mobil.

Fremme på skadested

Brannvesen kan sende live videostream via de kamera kilder som de har tilgjengelig. Det kan være eksempelvis via utrykningsleders mobil, bodycam, dashbord kamera, whiteboard kamera, mastkamera eller drone. Video fra disse vil være tilgjengelig på incidentShare® plattformen hos det aktuelle brannvesen og 110 sentralen. Operatøren i 110 sentralen kan så dele video med andre som er involvert i hendelsen.

Leder støtte

Skulle brannvesenets ledelse ikke ha den nødvendige faglige kompetansen under den aktuelle hendelsen, kan 110 sentralen dele video med de som besitter den nødvendige kompetanse. Det kan gjøres på tvers av brannvesen, 110 distrikter og andre, eksempelvis geolog.

Evaluering

Video stream blir lagret inntil 30 dager hvis brannvesen ønsker det. Det gir mulighet til å bruke video eller bilder fra hendelsen i evaluering. Videoklipp som ønskes brukt til læring for ettertiden, kan flyttes til arkivet i IncidentShare® plattformen.

Øvelse

Med tilgang til IncidentShare® plattformen og egne videokanaler, kan brannvesen også streame egne øvelser og bruke det internt i sitt eget brannvesen.

IncidentShare® plattformen

IncidentShare® er en kryptert (GDPR) video strømmingstjeneste fra Incendium som overfører live video fra dronekamera, bodycam, mastekamera på mannskapsbiler, kamera som filmer Whiteboard tavle på innsatslederbil, mobiler og andre typer kamera. Dette går via de forskjellige 4G nettverk og 5G netttverk etter hvert som de blir utbygd, til en web basert plattform og app.

Bilde i galleriet
110 sentralen får inn stream fra brannvesenets kamera

Se andre aktuelle saker om livestream.