Alarmsentraler i EU med video

Alarmsentraler skal i fremtiden kunne motta 112-anrop med video, i henhold til EU-lovgivning. I Norge er "SMS til Video" allerede på plass hos mange av nødsentralene.

10.Feb 2022

EU-direktiver setter nye regler for alarmsentralens besvarelse av 112-nødoppkall. I fremtiden er det ikke nok at alarmsentralene kun skal besvare nødoppkall via tale. Fremover skal videosamtaler være med å redde flere liv.

Foto: Vestre Viken AMK

Det skjer for øyeblikket store endringer i forhold til måten alarmsentraler skal kunne besvare 112-nødoppkall. EU direktiver fastslår at det i fremtiden skal være mulig å kommunisere med alarmsentraler gjennom forskjellige former for kommunikasjon, som f.eks. video og tekst til tale.

Endringene skjer med det formål å kunne yte best mulig hjelp når folk ringer alarmsentralen, og gjøre det mulig for enda flere å foreta et nødoppkall. For eksempel skal handicappede og folk som ikke snakker, være i stand til å ringe 112 og kunne vise hva som er galt.

Endringene er like om hjørnet. Siden desember 2020 har medlemslandene i EU jobbet med å sikre at 112-oppkall besvares på den mest hensiktsmessige måten og håndteres best mulig.

Norge langt fremme i bruk av video

Videosamtale, eller «SMS til Video» til Danske Incendium A/S, er allerede godt etablert i Norge. I Norge er det, i motsetning til EU, tre nødnumre; 110 for brann og ulykker, 112 for politi og 113 for medisinsk nødhjelp. “SMS til Video” ble tatt i bruk av den første 110-sentralen allerede i 2019. Pr. i dag bruker 12 av landets 110-sentraler «SMS til Video». Det dekker store deler av landets befolkning. I tillegg har 5 av landets 113-sentraler, som dekker over 50% av befolkningen, tilpasset «SMS til Video» til sitt behov og tatt løsningen i bruk. Alle alarmsentraler som bruker løsningen, har mulighet til å dele video med de ressurser som er på vei til skadested.

Video fra Vestre Viken AMK som viser hvordan IncidentShare og "SMS til Video" er implementert og gjør dem i stand til å motta videoppkall fra mennesker i nød.

Viktige skritt som redder liv

Organisasjonen EENA (European Emergency Number Association), som jobber for å skape oppmerksomhet rundt de behov som 112-alarmsentraler har, er glade for for at arbeidet har båret frukter med to EU-direktiver som fastsetter konkrete mål. Direktivene vil skape trygghet og sikkerhet for alle, og vil især hjelpe folk med handicap.

I am very happy with the legislation. It is a change in the right direction – especially when it comes to better facilities for people with disabilities. In general, it is a big change. Earlier we talked about emergency calls, now it is about emergency communications. It is an important development, sier Benoit Vivier, som er Public Affairs Manager hos EENA.

Han er ikke i tvil om det vil ha stor betydning for alarmsentraler i fremtiden å motta nødoppkall via video.

Video communication is a very important tool for emergency services and the implied. It will contribute vital information about the accident, that no phone call would be able to. One thing is the legislation, but it is also nice that we see a change in the whole philosophy behind that, sier Benoit Vivier og tilfører:

The first step is the legislation, now we need to make sure that 112-organisations will be able to receive this video communication. It is going to require technical changes in the way emergency services are organized.

Incendium delter på EENA Conference & Exhibition 2022 fra den 27-29. april i Marseille, Frankrike.

Teknologifirma står klar til å hjelpe

Teknologifirmaet Incendium A/S som Ocean SAR A/S er forhandler for i Norge, opplever stor etterspørsel fra alarmsentraler som ønsker å bruke video i forbindelse med nødoppkall.

-Vi opplever at flere og flere alarmsentraler ønsker å bruke videoløsninger. De er meget bevisste på at video gir de en bedre forståelse av nødoppkallet og hendelsen, samt en bedre utnyttelse av deres ressurser. Video sparer pasienter og beredskapen for unødig transport eller utrykning og sikrer derved at mennesker som virkelig har bruk for ambulanse, legebil, luftambulanse, brannvesen eller politi, kan få hjelp når behovet er der. Ultimativt er videooppkall med på å redde liv, sier Asger Plæhn, salg og markedssjef hos Incendium.

Asger fremhever også at Incendium kan hjelpe alarmsentralene med å bli kompatibel med de nye reglene og dermed leve opp til EU’s direktiver allerede fra i morgen:

-Som teknologifirma har vi spesialisert oss på blant annet videoløsninger. Våres løsninger er brukervennlige for både innringer og alarmsentraler. Det er nemlig ikke behov for å installere noe på innringers telefon eller på alarmsentralens pc’er. Det betyr at vaktsentraler som enda ikke er i stand til å motta eksempelvis video fra innringer, kan være i drift med våres løsning innen få dager.

-Et godt eksempel på hvor enkel løsningen er å bruke, og som snakker direkte inn i EU-direktivet, er at vi nylig hadde en av våre kunder, et AMK-sentral, som fikk en 1-1-2 samtale fra en blind person. Her fikk de via videosamtalen i våres “SMS til Video”-løsning, guidet den blinde innringeren til ambulansen kom, sier Asger Plæhn.

Les mer om IncidentShare® på denne siden