AMK har fått "øyne"

Nå får den Akutt medisinske nødtelefonen (AMK) "øyne". Fra onsdag 7. april har operatørene i samarbeid med innringere nå en mulighet til å ta imot videobilder.

07.Apr 2021

Ny bruk av videoteknologi vil fremover hjelpe mer enn halvparten av Norges befolkning når de ringer til Akutt Medisinske Nødtelefonen (AMK). Det er det foreløpige resultatet av innovasjonspartnerskapet mellom danske og norske firmaer og Vestre Viken Helseforetak i Norge.

I dag kl 09:00 gikk startskuddet for Vestre Viken AMK sentral med “SMS til Video” i reelle nødsamtaler. Plattformen er IncidentShare®, som er den samme som de fleste 110 sentralene allerede bruker. Bare timer etter, er tilbakemeldingene at dette utgjør en forskjell.

Vi har over lang tid jobbet intensivt med å lage et verktøy som operatørene på alarmsentralen kan bruke. Vi håper og tror at videoløsningen skal komme pasientene til gode og at vi kan gi pasientene enda bedre hjelp takket være løsningen.

Lise-Mette Lindland

Avdelingssjef og prosjektleder, AMK Vestre Viken HF

Frem til i dag har de prehospitale alarmsentralene i den mest folkerike av de fire norske regionene, Helse Sør-Øst, bare kunnet kommunisere med innringere via samtale. Nå kan operatørene også bruke video og se innringerne når det ringes til nødnummeret.

Dette skjer på bakgrunn av et innovasjonsprosjekt mellom Vestre Viken Helseforetak, som driver sykehus og leverer helsetjenester til 22 norske kommuner i regionen, og Incendium A/S som hovedleverandør. Etter lengre tids utvikling, opplæring og testing går prosjektet nå over i en «Proof of concept»-fase, der løsningen settes i drift og kommer innbyggerne til gode.

Les mer: Nå kan AMK-sentralen ha videosamtaler med innringerne

Fakta om videosamtale til 113

  • AMK-sentralene i Vestre Viken mottar årlig ca. 33 000 nødanrop til 113.
  • Løsningen lanseres på de fem AMK-sentralene i Sør/Øst-Norge, som dekker ca. halvparten av Norges befolkning og Drammen legevakt.
  • 113-operatøren avgjør når det er aktuelt å bruke videosamtale i forbindelse med en nødsamtale.

Videosamtale kan redde liv

Under en nødsamtale er situasjonen ofte hektisk og det kan være vanskelig å beskrive for alarmsentralen hva som har skjedd, hvor voldsom ulykken er, eller hvor alvorlig er skaden. I slike tilfeller vil muligheten for å bruke videosamtale være til stor hjelp og gi alarmsentraler og legevakter bedre mulighet til å hjelpe folk i akutt nød.

Bilde i galleriet
Photo: Vestre Viken

Brukervennlig

Det er viktig at dagens brukermønster for publikum ikke endres. Publikum skal fortsatt ringe 113 slik de gjør i dag. Teknologien er ikke avhengig av at det er en app installert på innringerens mobiltelefon.

Slik virker “SMS til Video”

Under en nødsamtale med alarmsentral, kan operatøren avgjøre om det aktuelt å bruke video samtale. Operatøren sender en SMS med link til innringeren og ber om tilgang til mobilkameraet.

Hvis innringeren samtykker og klikker på linken, aktiveres en kryptert videoforbindelse til alarm operatøren uten at telefonsamtalen avbrytes. På denne måten kan innringer filme det operatøren har behov for å se.

Hvis innringer ikke vet hvor de er, kan operatøren be om mobilens posisjon via samme link. Når innringer samtykker deling vil mobilens posisjonen komme opp i et kart.

Les mer: Gode erfaringer ved bruk av video til AMK

Se andre aktuell saker om livestream.