Beredskap og krisehåndtering – Utfordringer

Mangel på felles situasjonsbilde gir utfordringer under krevende aksjoner. For å gjøre situasjonen mer håndterbar er bevisst bruk av visuell informasjon til stor hjelp.

10.Mai 2022

Ved å livestreame visuelle bilder og dele de mellom nødetater og andre involverte aktører i en hendelse, etableres det felles situasjonsforståelse. Den visuelle informasjonen kan komme fra kilder som mobil kamera fra publikum (video samtale fra innringer), drone, bodycam, PTZ kamera eller skjermdeling av eksempelvis kart-informasjon fra pc.

Visuell bildedeling er tatt i bruk i Norge og Ocean SAR er stolt av å være med på å gjøre dette mulig.

Bebyggelse truet under skogbrann

Den web baserte plattformen IncidentShare®, som Ocean SAR er forhandler av i Norge, deler visuell informasjon på denne måten blant nødetater i dag. Plattformen som kommer fra Incendium består av en rekke funksjoner som sammen gjør IncidentShare® til et visuelt hendelses-informasjonsverktøy. Den brukes i dag av de fleste 110-sentraler og nesten 200 brannvesen har brukerrettigheter. Videosamtale fra innringer (SMS til video) brukes også som beslutningsstøtteverktøy for AMK-sentraler og legevakter.

Posisjonsdata

Når det opprettes videosamtale med innringer har operatøren også mulighet til å få GPS posisjon fra mobiltelefonen markert i kart. Da unngås misforståelser og det blir lettere for mannskaper å finne skadestedet.

Skogbrann bekjempelse

Samarbeid på tvers under jordskredet i Gjerdrum

Plattformen har vært i bruk av 110-sentralene i flere år, og har vært med på å redde liv. Under skredkatastrofen i Ask i Gjerdrum kommune 30. desember 2020, ble viktigheten av et solid krisehåndteringsberedskap og sammkommunikasjon på tvers av helse, brann og politi virkelig understreket. Da ble IncidentShare® løsning brukt – og den beviste sin nytte. Hendelsen involverte et svært vanskelig redningsarbeid, og felles situasjonsbilde ved hjelp av bl.a. videostrømming fra droner, var avgjørende i søket etter de savnede i det tragiske jordskredet. Dronene som ble brukt under hendelsen tilhørte brannvesen, politi, forsvaret og Andøya Space. Felles for alle var at de kunne bruke samme livestream løsning.

Les mer om IncidentShare® here