Brannvesen øker droneberedskapen

Stadig flere brannvesen oppretter droneberedskap. Erfaringer viser at visuell informasjon må tidlig inn som et beslutningsverktøy.

27.Sep 2021

De siste årene har det vært en kraftig økning av brannvesen som har innført droneberedskap. Drone er ikke lenger et leketøy, slik skeptikere i mange brannvesen ville ha det til. Dronen verken slukker brann eller redder liv…ikke direkte…ikke enda, men den gir et visuelt bilde som bidrar til at brannvesenets innsatspersonell gjør det. Drone er blitt et verktøy i verktøykassen.

Hva bidrar dronen med

Dronen er utstyrt med kamera som har 30 x Zoom, og termisk kamera som registrerer ørsmå temperaturforskjeller. Dronen blir da et unikt visuelt verktøy, og det er før andre sensorer som kan settes på dronen er tatt med beregningen.

Betydningen av drone

Brannvesenets droner brukes til å formidle visuelle bilder til innsatsledelse. Bildene gir bedre oversikt enn det en ser fra bakkenivå. Når innsatsledelse har forstått at visuell informasjon fra dronen gir et bedre beslutningsgrunnlag, kommer dronen ofte tidligere på plass under en aksjon.

Livestreaming er nøkkelen

Bilder fra droner i brannvesen ville ikke hatt så stor verdi hvis bildene ikke kunne overføres. Dronepiloten er ofte ikke på samme sted som innsatsledelse og bildene fra dronen overføres bare lokalt til dronepiloten. Løsningen er livestreaming.

110-sentralene har en nøkkelposisjon

Her kommer 110-sentralene inn. 12 av landets 110-sentraler, som dekker nærmere 200 av landets brannvesen, har anskaffet livestream plattformen IncidentShare®. Det er en plattform som tar imot stream fra mange typer kamera, og fra app. Alle brannvesen som er tilknyttet en 110-sentral med plattformen, får automatisk fri tilgang og egne livestream kanaler. 110-sentralen er knutepunktet som deler bilder fra live sending eller opptak med personell som er involvert i en aksjon. Uavhengig om de er i felt eller stab.

Lederstøtte via 110-sentralene

Har ledelsen på skadestedet behov for støtte fra andre deler av landet, kan bilder enkelt deles via de andre 110-sentralene for å gi et felles situasjonsbilde.

Livestreaming fra drone

Overføring av bilder skjer via mobilnettverk til nettleser på pc, nettbrett eller app. Dronepiloten kan bruke mobiltelefonen til formålet, men ulempen vil ofte være dårlig dekning, og i tillegg blir ikke bildene kryptert. Mange har derfor skaffet seg nettverksløsningen Stream Pack som krypterer all data og har plass til sim-kort fra flere leverandører. Teknologien fordeler datatrafikken over alle sim-kort, noe som gir sterk nettverksforbindelse.

Dronens streamingsutstyr

Når drone-operatøren kobler en HDMI- eller HD-SDI-kabel til Stream Pack med videosignal fra dronen, starter livestream til incidentShare® plattformen.

Når forbindelsen kobles fra, ved å slå av Start / stopp-knappen for Stream Pack, stopper streaming og opptaket lagres i IncidentShare®.

Droner i brannvesen er kommet for å bli

Erfaringene viser at den visuelle informasjon kameraene på dronen gir, har gjort innsatsen bedre og tryggere. Mange uttalelser i media forteller nettopp det.

– Vi utvider stadig bruksområdene.

– Gir god oversikt, uten at vi risikerer menneskeliv.

– Beredskapen er styrket i tilfelle forurensning fra olje og andre kjemikalier.

– Da en skogbrann skulle slokkes filmet dronen brannområdet langt over helikopteret. Dette bidro med viktig oversikt i slokkearbeidet.

– Vi får prioritert ressursene våre mer effektivt og kan sette inn tiltakene på en riktigere måte.

– Vi kjøpte dronen da vi så det var behov for det. Etter en rekke skogbranner forstod vi at droner gir oss et mye bedre beslutningsverktøy siden vi får inn visuell informasjon.

Mange brannvesen er blitt profesjonelle i bruk av droner. Da øker gevinsten for ledelsen som bruker den visuelle informasjonen for å styre aksjoner og ta de rette beslutningene.

Se andre aktuelle saker om livestream.