Droner over Norges største industriområde

Drone samarbeid mellom brannvesen og industri i Grenland, gjør innsats mer effektiv og trygg.

28.Jan 2021

I NSOs (næringslivets sikkerhetsorganisasjon) siste utgave av fagbladet Sikkerhet, er et av temaene droner i beredskap. Brannvesen og industrivern er avhengig av hverandre, og i Grenland gir samarbeidet mellom Herøya industripark og brannvesenet en beredskaps synergi.

Incendium plattformen IncidentShare® er sentral i live bildedeling mellom ulike aktører. Her bør industrien melde seg på med egne live kamera og live målere som detekterer forskjellige typer gasser og stråling, som kan deles med brannvesen via IncidentShare® plattformen. Det vil gi bedre situasjonsforståelse med tilgang til visuell info og bedre beslutningsgrunnlag for innsatsledelse.

Vi bruker droner taktisk i en hendelse. Vi får oversikt over et større område enn ved å stå på bakken. Vi får prioritert ressursene våre mer effektivt og kan sette inn tiltakene på en riktigere måte.

Morten Meen Gallefos

Brannsjef i Grenland brann og redning

Dronen kan dele bilder mens den flyr og nødetatene og industrivernet kan få fine oversiktsbilder. 110-sentralen i Tønsberg kan se bildene samtidig som brannvesenet i Porsgrunn. Det gjør at 110-sentralen raskere kan bistå med ressurser om det trengs.

Les mer: 197 Brannvesen i Norge kan nå livestreame video.

Photo: Ørjan Madsen, Telemarksavisa

Les mer: I bladet Sikkerhet

Slik virker livestreamings plattformen IncidentShare®

IncidentShare® er en kryptert (GDPR) video strømmingstjeneste fra Incendium som overfører live video fra dronekamera, bodycam, mastekamera på mannskapsbiler, kamera som filmer Whiteboard tavle på innsatslederbil, mobiler via “SMS til Video” og andre typer kamera. Dette går via de forskjellige 4G nettverk og 5G netttverk etter hvert som de blir utbygd,-til en web basert plattform og app.

De fleste 110-sentraler i Norge har IncidentShare®

Alle brannvesen som er tilknyttet 110-sentral med IncidentShare® plattformen kan streame til 110-sentralen og innsatsledelse. Operatøren i 110-sentralen kan så dele video med andre som er involvert i hendelsen, eksempelvis andre brannvesen eller industrivern. Video kan også deles med andre 110-sentraler ved behov for støtte.

Brannvesen med egne video kanaler

Alle brannvesen som er tilknyttet 110-sentral med IncidentShare® plattformen har tilgang til egne livestream kanaler på 110-sentralens lisens.

Se andre aktuelle saker om livestream.