If forsikring besiktiger og takserer forsikringsskader via videosamtale

If forsikring gjør som nødetater, og tar i bruk direktesendt video av skaden mens kunden har skadebehandleren på telefonen.

05.Sep 2021

Nå slipper kunder hos If forsikring i Danmark å måtte gå til pc-en for å sende bilder av skaden de ønsker å melde. Dermed unngår de også usikkerheten rundt det om de har sendt riktige opplysninger. Bare med å trykke på en lenke i en SMS kan kundene nå direktesende video av skaden til If mens de har skadebehandleren på telefonen, og får dermed opprettet skadesak med det samme.

Incendium-løsning valgt etter testing

Videoløsningen er en “SMS til Video”-løsning som leveres av programvarebedriften Incendium. Akkurat denne løsningen ble valgt på bakgrunn av en testperiode der If prøvde flere videosystemer.

– Vi testet videoløsninger fra forskjellige leverandører som opererer på det nordiske markedet.

Valget falt på Incendium fordi de har en løsning som er enkel og intuitiv å bruke for både kunder og medarbeidere. Samtidig opplevde vi et godt samarbeid med Incendium gjennom testprosessen. De viste stor forståelse for våre behov for å tilpasse videoverktøyet til de forskjellige forretningsområdene i If der vi bruker video, forklarer Peter Kristensen som er forretningsutvikler i If og har ansvaret for den nordiske avtalen med Incendium.

Trygghet for kunden og sikkerhet for forsikringsselskapet

SMS til Video"-løsningen vil gi kunder trygghet i forbindelse med en skadeanmeldelse. De skal ikke lenger være usikre på om de har fortalt de rette opplysningeme om skaden. Forsikringsselskapets medarbeidere vil guide kunden i hva som skal filmes, for at de skal kunne vurdere skaden best mulig. Kunden slipper også å følge opp med å ettersende bilder og informasjon, hvor det også ofte kan oppstå tvil om riktig gjennomføring.

Videotakseringen sikrer at skadebehandleren får inn korrekte opplysninger om skaden, og kan dessuten bidra til å redusere forsikringssvindel.

Mer effektive og nøyaktige skademeldinger

“SMS til Video” gir et raskt og presist bilde av skaden, noe som betyr at kunden ofte kan få svar på om skaden er dekket med det samme. Slik sparer både kunden og forsikringsselskapet tid. Nettopp den korte behandlingstiden har stor betydning for kundeopplevelsen og er medvirkende til den høye kundetilfredsheten hos If.

– Både kundene og medarbeiderne våre får mange fordeler med videoløsningen. Allerede i dag tilbyr vi kundene våre å bruke videoløsning i situasjoner der vi tidligere ba om å få tilsendt kvitteringer og bilder på e-post. For kunden innebærer det at de kan få avklart spørsmål og som regel få ferdigbehandlet saken under den første samtalen. Som en kunde sa: Det er så lettvint, det er akkurat som FaceTime, men uten meg selv på bildet, forklarer Camilla Maarslet, teamleder i Bygningsskade hos If.

Camilla Maarslet ser dessuten gode muligheter for å ta i bruk videoløsningen på flere arbeidsområder i If.

Se andre aktuelle saker om temaet.