Innsatsstøtte-enhet til Bergen brannvesen

Med nettverk og whiteboard kamera er dette den første innsatsstøtte-enhet i Norge med et fullt funksjonerende operasjonsrom.

01.Mai 2016

Bilen, som er utstyrt med nettverk og whiteboard kamera, er en flerbruksenhet som ivaretar flere funksjoner på et skadested. I tillegg til å ha et operasjonsrom, er den en suppleringsenhet for røykdykkertjenesten og sørger for forpleining under innsats. Siden utstyret i suppleringsdelen står på vogner med hjul og hurtig flyttes ut ved hjelp av bakløfteren, kan rommet også benyttes til et utvidet operasjonsrom.

Bilen har allerede vist seg verdifull. Under hendelsen på Turøy, der et helikopter styrtet, ble bilen et naturlig samlingssted for ledere fra alle etater og samarbeidspartnere.

I operasjonsrommet er det to pc-er med fire skjermer. Den ene skjermen er en tv, så det er mulig å se bilder fra nyhetskanalene hvis det skulle være behov. Alt er koblet til nettverksløsningen.

To aggregater sørger for strøm til hvert pc system og forpleining. Der er i tillegg UPS til hver pc med skjermer, hvis aggregatet stopper.

Dette gir innsatsleder tilgang til all livestream og digitale verktøy som det er behov for under innsats.

Bilen er utstyrt med

Whiteboard kamera

I operasjonsrommet er det montert whiteboard tavle. Et videokamera og mikrofon er montert i taket for å streame de vurderinger og notater som gjøres på Whiteboard tavlen. De som har tilgang til til streamen via IncidentShare® plattformen, kan dermed se og høre hva som blir planlagt under en innsats ute på skadestedet.

Slik fungerer løsningen

  • Når aggregatene kobles til, starter begge pc-er opp automatisk.
  • Nettverk kommer fra nettverks router.
  • Operatøren på bilen starter whiteboard kamera via en knapp i operasjonsrommet.
  • Alarmoperatøren, som disponerer Bergen brannvesens ressurser, kan umiddelbart se video streams fra whiteboard kameraet inne på 110 sentralens videovegg. Andre som har tilgang, kan se streams på sin mobil, locus eller pc skjerm.
  • Når stream stoppes, lagres video, som så kan spilles av i opptak for evaluering eller læring. Dette gjøres via IncidentShare® plattformen. Opptakene lagres etter gjeldende GDPR-regler.

Bilens Incendium streaming utstyr

Router

Uplink Unit er en høytytende 4 x LTE internet router enhet. Den er designet for rack innbygging. Med inngang for fire nettverk er denne laget for å etablere en sikker forbindelse til viktige applikasjoner under innsats. Enheten har innebygd WIFI.

Antenner

Testet og sertifisert til å levere garanterte ytelse med Uplink Unit-router, samt designet til å utføre et bredt spekter av funksjoner.

Se andre aktuelle saker om livestream.