110-sentral med egen drone og innsatsstøttebil

Midt-Norge 110-sentral er den første alarmsentral i Norge med egen drone og bil utrustet som innsatsstøtte enhet.

18.Sep 2021

Bilen som eies av brannsjefene i hele fylket, og som vært i drift siden mars 2020, har allerede vært utkalt til en rekke aksjoner og kan betegnes som en suksess.

Arvid Vollum, som er leder for Midt Norge 110-sentral IKS og som har styrt prosjektet, sier at det er første gang i Norge at kommunene er med på å ha et felles regionalt droneberedskap.

Det gjør Trøndelag til landets første fylke med et felles regional droneberedskap.

Bilen er utstyr med drone, pc, tre skjermer og nettverksforbindelse. Skjermen bak fungerer også som whiteboard tavle. Dette gjør bilen til en godt utstyrt innsatsstøtte enhet.

Midt-Norge 110-sentral har i år gått til anskaffelse av en ROV (remotely operated vehicle) som skal brukes til å få oversikt ved redningsaksjoner under vann, samt ved søk etter omkomne. I likhet med dronene, er ROV-en kjøpt inn i et spleiselag mellom alle kommunene i Trøndelag.

Bildene fra drone og ROV kan livestreames via Stream pack. Bildene kommer direkte på skjermene i bilen via 110-sentralen webplattform IncidentShare®. Alle brannvesen i 110-regionen har tilgang til plattformen, og får tilgang til bildene via 110-sentralen ved behov. Livestreambildene gir brannvesenets innsatsledere i Trøndelags kommunene bedre oversikt og et bedre beslutningsgrunnlag.

Bilens streaming utstyr

Uplink unit er en høytytende dual LTE internet router enhet. Den er bygget for mobilitet, altså til innbygging i kjøretøyer, for å etablere en sikker forbindelse til viktige applikasjoner under innsats.

Dronens streamingsutstyr

Når drone-operatøren kobler en HDMI- eller HD-SDI-kabel til Stream Pack med videosignal fra dronen, starter videostrømmingen til IncidentShare® plattformen.

Når forbindelsen kobles fra, ved å slå av Start / stopp-knappen for Stream Pack, stopper streaming og opptaket lagres i IncidentShare®.

Se andre aktuelle saker om livestream.