Livestreaming fra 300 meters dyp

V8 M500 ROV overvåker og livestreamer bore operasjon på Mongstad-raffineri, som kommer ut på 300 meters dyp.

02.Jun 2017

Equinor borer for tiden etter olje på Johan Sverdrup-feltet

I mai begynte boringen på Mongstad-raffineri for en ny rørledning til Johan Sverdrup-feltet, som er et av de fem største oljefelter på den Norske kontinentalsokkel. Borehullet ender på 300 meters dybde utenfor raffineriet.

Oljefeltet ligger i Nordsjøen, 160 km fra raffineriet på Mongstad. Det forventes å inneholde 1,8 til 2,9 milliarder tønner olje (290-460 millioner kubikkmeter). Ifølge Equinor er feltet 110 til 120 meter dypt og selve reservoir er på 1900 meter dybde. Oppstart av olje produksjonen er planlagt i slutten av 2019.

Les mer: Johan Sverdrup

Kompleksiteten ved offshore boringer gjør kommunikasjon til et «must»

Boreoperasjoner på 300 meter dybde er ekstremt vanskelige og krever spesialisert utstyr og kompetente operatører. Ekstrem presisjon er påkrevet i hele boreprosessen. Derfor understøttes boreriggsoperatører av et antall sensorer, som sender data med forskjellige intervaller. Parametere som trykk, dreningsmoment, belastning, borevekt, mudderstrøm og gjennomtrengningshastighet registreres regelmessig og meldes til operatører og ingeniører på boreriggen

Stabilt videosignal er avgjørende

Equinor har behov for å overvåke oppgaven og har valgt Blom Fiskeoppdrett AS til å gjennomføre overvåkingen. Selskapet har en V8 M500 ROV (Remote Operated Vehicle) og den nødvendige HSE-ekspertise. Et annet viktig kriterium er at Blom kan dele deres incidentShare.com plattform og derved levere live og kryptert videostream. Begge deler levert av Ocean SAR.

Incendiums Stream Unit tilsluttet BLOMs V8 M500 ROV og streamet video til boreriggen og bore operatøren. Videosignalet kunne samtidig ses på webportalen incidentshare.com inne på Equinors hovedkontor hvor projektledelsesteamet fulgte arbeidet, samt i Nederland hvor de ansvarlige for bore operasjonen i selskapet Brownline holder til.

Ocean-SAR var involvert i prosjektet for å overvåke ROV og livestream systemet.

Bilde i galleriet
På vei ned til 300m dyp

Les mer: Sverdrup-boring 300 meter under vassflata

Om Blom

Blom Fiskeoppdrett AS ble grunnlagt i 1971 av en ​​pioner innenfor fiskeoppdrett i Norge. Virksomheten er stadig en familievirksomhet og drives av andre og tredje generation. BLOM bruker V8 M500 ROV for å inspisere poser og liner. Inspeksjonene streames til kontrollrommet på Rong I Øygarden hvor Blom har sitt hovedkvarter. Med IncidentShare® plattformen har virksomhetens ledelse mulighet til å følge inspeksjonen fra sitt kontor.

Les mer

Borekronen på vei ut nede på 300 meter dyp.

Se andre aktuelle saker om livestream og ROV.