Nyopprettet operasjonsleder funksjon

Østjyllands Brannvesen i Danmark tenker nytt når de oppretter en operasjonsleder funksjon i alarmsentralen som står sentralt i koordineringen av alle operative innsatser.

27.Mai 2021

Støtte til innsatsleder

I Norge er det ofte innsatsleder som må tenke på hvordan det skal skaffes ekstra ressurser, forpleining, avløsning og lignende som oppstår i forbindelse med større hendelser. Dette er en oppgave som fort blir for stor for en person. Hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed har de innsett dette og endret organiseringen.

Hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed, som til sammen dekker åtte kommuner og cirka 800 000 innbyggere på Østjylland i Danmark, har det skjedd store endringer det siste halvåret.

De to beredskapsenhetene har gått sammen om å etablere en ny felles alarmsentral og en døgnbemannet operasjonslederfunksjon, som nå står sentralt i koordineringen av alle operative innsatser i de åtte kommunene. Formålet er å skaffe seg en samlet oversikt og dermed utnytte tilgjengelige ressurser optimalt og stå enda bedre rustet når alvorlige hendelser oppstår.

Den nye organiseringen gjør at ledelsen på skadestedet kan konsentrere seg fullt og helt om hendelsen. De trenger ikke tenke på hvordan de skal skaffe seg ekstra ressurser, forpleining, avløsning og lignende som oppstår i forbindelse med større hendelser. Det tar operasjonslederen i alarmsentralen seg av. Den samlede oversikten gir også mye bedre forutsetninger for å ha beredskap til å håndtere andre hendelser som oppstår samtidig.

Vi har kjørt med felles alarmsentral siden oktober i fjor, og operasjonslederen har vært på fulltid på alarmsentralen siden 1. april. Allerede nå merker vi god effekt av tiltakene, da det gir stabil drift ved større hendelser og dermed bedre ressursutnyttelse. Det gir redundans i systemet og hjelper oss med å planlegge frem i tid.

Jesper Hansen

Teamleder, Østjyllands Brannvesen

Flere øyne på skadestedet med direkte videooverføring

Sammen med tiltakene som er gjort, den nye samlede alarmsentralen og operasjonslederfunksjonen, har beredskapsenhetene også startet en ny epoke med direkte videooverføring fra skadestedene. Teknologien er utviklet i samarbeid med Incendium.

Siden november 2020 har alarmsentralen hatt mulighet for at bruke “SMS-til-Video". Her kan alarmsentralen sende en videolink til innringer, som med et enkelt klikk hurtig kan sende live video fra hendelsen til alarmsentralen.

– Vi har allerede nå merket god effekt av live video, som vi kan motta fra innringer. Det gir oss muligheten for at vi, allerede innen vi ankommer på skadestedet, kan ha et overblikk over hva som skjer og dermed få sendt de rette ressurser avgårde. Det er også en hjelp til brannmennene som i høyere grad kan forberede seg på den hendelsen de er på vei til til, forteller Jesper Hansen.

Slik virker “SMS til Video”

Under en nødsamtale med alarmsentral, kan alarm operatøren avgjøre om det aktuelt å bruke video samtale. Alarm operatøren sender en SMS med link til innringeren og ber om tilgang til mobilkameraet. Dette gjøres via IncidentShare® plattformen eller direkte i oppdrags håndteringsverktøyet.

Hvis innringeren samtykker og klikker på linken, aktiveres en kryptert videoforbindelse til alarm operatøren uten at telefonsamtalen avbrytes. På denne måten kan innringer filme det alarm operatøren har behov for å se.

Hvis innringer ikke vet hvor de er, kan alarm operatøren be om mobilens posisjon via samme link og når innringer samtykker deling. vil mobilens posisjonen komme opp i et kart.

Alarmoperatøren deler video eller bilde fra innringer direkte til mannskaper som er på vei til hendelsen. De vil kunne se den via bilens skjerm, nettbrett eller via app på mobil.

Videre er det installert videokameraer i innsatslederbilene, som kan fjernstyres av operasjonslederen og andre på alarmsentralen, slik at de kan følge med på skadestedet.

– Direkte videooverføring fra innsatslederbilen på skadestedet er et meget godt ledelsesverktøy. Innsatslederen på stedet befinner seg ofte i en svært stresset situasjon med mange ting som skjer. Da er det trygt med et ekstra par øyne fra operasjonslederen på alarmsentralen, som kan hjelpe til med å vurdere situasjonen og velge riktige ressurser i god tid, avslutter Jesper Hansen.

Slik virker livestreaming

IncidentShare® er en kryptert (GDPR) video strømmingstjeneste fra Incendium som overfører live video fra dronekamera, bodycam, mastekamera på mannskapsbiler, kamera som filmer Whiteboard tavle på innsatslederbil, mobiler og andre typer kamera. Dette går via de forskjellige 4G nettverk og 5G netttverk etter hvert som de blir utbygd, til en web basert plattform og app.

De nye endringene hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed skjer som et ledd i styrkingen av brannberedskapen på Østjylland, og dette kommer i kjølvannet av en analyse av robustheten til de kommunale redningstjenestene fra Forsvarsministeriet i Danmark.

Se andre aktuelle saker om livestream.