ROV hos Sellafield atom anlegg

Sellafield har tatt i drift sitt tredje V8 M500 ROV system i et ekstremt krevende og farlig miljø.

20.Mai 2016

Sellafield er et kjernefysisk anlegg og et tidligere kjernekraftverk i Cumbria i England på kysten av Irskesjøen. Det har i mange år pågått en viktig jobb med å rydde opp gammelt radioaktivt material i atomområdet.

Oppryddingen er en svært krevende og farlig jobb, så i 2000 skaffet de seg sin første ROV for å teste om det var et egnet verktøy til jobben. Siden den gang har det utviklet seg videre og i dag har de 8 til 10 ROV system.

Det er den tryggeste måten å gjøre arbeidet på.

Før ROV ble innført var det arbeidskrevende operasjoner og i noen tilfeller har strålingsdosen nå blitt redusert med 95%.

Et ROV system blir utsatt for radioaktiv stråling som tilsvarer fem ganger det den totale arbeidsstyrken tåler pr år.

ROV systemene kommer også til i områder de ikke har fått sett før.

Bruk av ROV i oppryddingsarbeidet har overgått alles forventninger og ROVene utfører nå mer enn opprinnelig planlagt. Flåten består av fire typer ROV systemer og de brukes 12 timer pr. dag.

Det tredje ROV system til Sellafield.

Tilpasset V8 M500 ROV

Ocean Modules har levert 3stk V8 M500 rov system som er tilpasset og sertifisert for bruk i kjernefysiske miljøer. Med roll og pitch funksjon, kommer disse til der andre ROV systemer ikke kan.

Det siste ROV systemet som er levert har også fått en lavere ramme for å komme bedre til i trange områder.

De to siste ROV systemene som ble levert har inkludert Cerakote-belegg av alle aluminiumskomponenter, som er et keramisk belegg som gjør at ROV-systemet tåler spesielt tøffe omgivelser.

Noen av tilpasningene som er gjort på V8 M500N er en nedre ramme, et nytt verktøyskinndesign for et spesialbygget sett med verktøy, utvidede sikkerhetsfunksjoner og en genial glideadapter for eksisterende rengjørings- og løfteinnretninger.

Det første ROV systemet Sellafield. Her utstilt på Ocean Business før levering.

ROV-systemene oppfyller de strenge sikkerhetskravene som kjernefysisk industri stiller, inkludert strålingstesting og CE-samsvar.

Les mer: James Fisher Nuclear

ROV hos Sellafield

Se andre aktuelle saker.