"SMS til Video" er blitt standardutstyr i 12 av landets 110-sentraler

I 12 av Norges 110-sentraler er det nå en felles løsning for mottak av video fra innringer når alarmsentralen mottar et nødanrop.

20.Aug 2020

Tidlig visuell forståelse

SMS til Video” er et kjent produkt for de fleste 110-sentraler i Norge. I dag bruker hele 12 av landets 110-sentraler denne løsningen. “SMS til Video” er et brukervennlig system som bidrar til å kvalitetssikre oppkall til 110-sentralen.

Når en person varsler om en brann eller ulykke som krever brannvesenets hjelp, kan operatøren på alarmsentralen sende en SMS til innringeren med et enkelt trykk slik at 110-operatøren får muligheten til å se live video via innringerens mobil.

Tidlig visuell forståelse kan være avgjørende i forhold til en hendelse og gir en større trygghet for både 110-operatøren og innringeren, i tillegg til at det sikrer optimal disponering av brannvesenets ressurser.

Hvordan hjelper dette brannvesenet?

Det er ingen tvil om at “SMS til Video” er blitt et godt hjelpemiddel for 110-operatørene på de 12 sentralene. Ved hjelp av denne teknologien kan man også kan motta videobilder direkte i bilene, noe som har vært svært nyttig for utrykningsmannskapet fordi de får et situasjonsbilde av hendelsen allerede før de ankommer skadestedet. Operatøren kan nemlig velge å sende live video fra innringeren til de kjøretøyene som er på vei til skadestedet.

Et bilde sier som kjent mer enn 1000 ord. Det kan lett oppstå misforståelser i en telefonsamtale, eller man kan vektlegge ting ulikt når man ikke har det samme situasjonsbildet. Derfor er det viktig at man raskt kan etablere en felles forståelse for hva som skjer.

Ved oppkall til 110-sentralen kan operatøren sende en SMS til innringeren hvis det oppstår tvil rundt det som blir kommunisert i telefonen. På denne måten kan operatøren med sin beredskapsbakgrunn bedre vurdere hva som er farlig, hva som potensielt kan utvikle seg, samt ta en vurdering på ting innringeren kanskje ikke har vært oppmerksom på. Dette gir operatøren muligheten til å ta riktige beslutninger når det gjelder disponering av ressurser for å løse oppgaven. I tillegg til mulighet for direktevideo, er det også mulig å laste opp bilder og videoopptak, f.eks. hvis dekningen er dårlig eller man har bruk for høyere oppløsning.

Slik virker “SMS til Video”

Under en nødsamtale med alarmsentral, kan alarm operatøren avgjøre om det aktuelt å bruke video samtale. Alarm operatøren sender en SMS med link til innringeren og ber om tilgang til mobilkameraet. Dette gjøres via IncidentShare® plattformen eller direkte i oppdrags håndteringsverktøyet.

Hvis innringeren samtykker og klikker på linken, aktiveres en kryptert videoforbindelse til alarm operatøren uten at telefonsamtalen avbrytes. På denne måten kan innringer filme det alarm operatøren har behov for å se.

Hvis innringer ikke vet hvor de er, kan alarm operatøren be om mobilens posisjon via samme link og når innringer samtykker deling, vil mobilens posisjonen komme opp i et kart.

Alarmoperatøren deler video eller bilde fra innringer direkte til mannskaper som er på vei til hendelsen. De vil kunne se den via bilens skjerm, nettbrett eller via app på mobil.

Tilbakestilling av ABA-anlegg

Det er ikke bare til 110-oppkall at løsningen har vist seg å være nyttig. Også i forbindelse med 110-sentralens andre arbeidsoppgaver har “SMS til Video” løsningen vist seg å være et sterkt verktøy. For eksempel har “SMS til Video” løsningen blitt brukt utallige ganger til nullstilling av ABA-anlegg slik at man på avstand kan hjelpe ved feilmeldinger og dermed spare tid og ressurser.

Hos de 12 norske 110-sentralene mener man at investeringen i en “SMS til Video” løsning er en suksess. Operatørene ble fortrolige med systemet etter veldig kort opplæring, og bruker løsningen til flere oppgaver enn det opprinnelig var tenkt til. Noen operatører snakker om en tidsregning for 110-sentraler før og etter innringer video var mulig.

Se andre aktuelle saker om livestream.