Vestre Viken inngår innovasjons-partnerskap med Incendium

Vestre Viken har fått tildelt midler fra Innovation Norge til å realisere prosjektet “Videosamtale med AMK” i samarbeide med den private sektor.

29.Okt 2020

113-nødtelefon

Vestre Viken driver sykehus og leverer helsetjenester til ca. 500.000 innbyggere i 22 norske kommuner i Vestfold, Telemark, Innlandet og Viken.

Det innovative prosjektet går nå inn i neste fase etter at Vestre Viken nettopp har inngått et innovations-partnerskap med det danske firma Incendium A/S etter en omfattende offentlig anbudsprosess.

Målet er å lage en løsning for mottak av videosamtale når det ringes 113, men også legevakten i Drammen er en samarbeidspartner i innovasjonsprosjektet.

Kontrakten har en Verdi på 5,7 millioner norske kroner, men prosjektet har en total investeringsramme på ca. åtte millioner.

Riktig forståelse av situasjonen

Videosamtale kan potensielt redde flere liv. Det å kunne se det samme som innringeren vil kunne føre til færre misforståelser, og kan gi operatøren på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) en bedre forståelse av situasjonen. Det vil være innringer som skal avgjøre om AMK kan starte en videosamtale eller ikke. Når samtykket er gitt er det AMK som starter videosamtalen.

I tillegg til lyd, så vil video gi AMK-operatørene bedre situasjonsforståelse for å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell, forteller Lise-Mette Lindland, som er prosjektleder for «Videosamtale med AMK».

Les mer: Om innovasjons prosjektet

Se andre aktuelle saker om livestream.