Video som beslutningsstøtteverktøy for AMK-sentraler og legevakter

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) og Incendium har nettopp inngått en avtale som innebærer at Incendiums videoløsning, IncidentShare®, blir en del av HDO’s IT-plattform. Det betyr at alarmsentraler og legevakter over hele Norge nå lett kan bruke løsningen.

25.Apr 2022

Videosamtaler har vist seg å være et svært nyttig og effektivt verktøy til nødanrop, som ofte involverer hektiske situasjoner. Derfor er HDO glade for at de, som leverandør av IT-løsninger til helsevesenet, nå kan tilby videoløsningen IncidentShare® til alle sine kunder, helsepersonell og helseforetak i alle kommuner i Norge.

- Hos HDO er vi fornøyd med å ha forhandlet frem en god avtale med Incendium for videoløsning til bruk i den akuttmedisinske kjeden. For HDO sine kunder vil video være med på å berike situasjonsforståelse som et beslutningsstøtteverktøy hos enheter i akuttmedisinske kjede som ønsker å benytte denne, sier Lars Erik Tandsæther, administrerende direktør i HDO.

AMK - Photo: Lars-Erik Vollebek

Hos Incendium, som har utviklet løsningen og som Ocean SAR er forhandler av i Norge, gleder man seg også over avtalen og ser frem til samarbeidet. IncidentShare®, som allerede brukes av flere AMK sentraler kan nå bli utbredt på AMK-alarmsentraler og legevakter på nasjonalt plan. Løsningen brukes allerede av alarmsentralene for brann, og det kan nå bli enklere å styrke samarbeidet på tvers av etater.

Stor suksess i Vestre Viken

Avtalen er et resultat av en lang prosess der IncidentShare®, blant annet som en del av et innovasjonspartnerskap, har blitt brukt i skarp drift av Vestre Vikens AMK-alarmsentraler i Sørøst-Norge. Prosjektet i Vestre Viken har vært en stor suksess, og erfaringen har vært at videoanrop forbedrer både kommunikasjon og pasientsikkerhet. Derfor gleder Lise-Mette Lindland fra Vestre Viken seg over at IncidentShare® nå tilbys av HDO.

_- I dette prosjektet har vi erfart at IncidentShare_® er et svært nyttig og effektivt verktøy som vi ikke vil være foruten. Derfor er det en veldig stor og gledelig nyhet at HDO og Incendium har inngått en avtale. Det betyr jo at IncidentShare nå kan bli en nasjonal løsning i Norge,

sier Lise-Mette Lindland som er avdelingssjef og prosjektleder i AMK Vestre Viken HF. Lise-Mette legger til at hun ser et stort potensial i at IncidentShare® allerede brukes av brannvesenet i Norge, og at løsningen derfor kan skape et tverrfaglig samarbeid på tvers av helse, brann og politi i Norge.

- Jeg vil helt klart anbefale løsningen til andre. Og ikke bare på helseområdet – vi håper også at den blir vanlig i både politi og brannvesen. Hvis man bruker den samme løsningen, blir det enklere å samarbeide og løse store oppgaver på tvers av fagfeltene. Lise-Mette Lindland: Avdelingsleder og prosjektleder, AMK Vestre Viken HF

Les mer om SMS til Video på denne siden