Videosamtale med AMK

Innovasjonsløsningen "Videosamtale med AMK", redder liv. Ved å sende en enkel SMS til innringer kan alarm-operatør se den skadde via innringers mobil.

14.Des 2021

Det siste året har Vestre Viken HF hatt et innovasjonspartnerskap med Incendium, Public Intelligence ApS, og kindpeople, med videreutvikling av “SMS til Video” tjenesten som de fleste 110-sentralene allerede bruker. Resultatet har gitt flere gevinster. Først og fremst redder det liv, men løsningen gir også bedre ressursbruk.

Slik virker “SMS til Video”

Under en nødsamtale med alarmsentral kan operatøren avgjøre om det aktuelt å bruke videosamtale. Operatøren sender en SMS med link til innringeren, og ber om tilgang til mobilkameraet.

Hvis innringeren samtykker og klikker på linken, aktiveres en kryptert videoforbindelse til alarm operatøren, uten at telefonsamtalen avbrytes. På denne måten kan innringer filme det operatøren har behov for å se.

Hvis innringer ikke vet hvor de er, kan operatøren be om mobilens posisjon via samme link. Når innringer samtykker deling vil mobilens posisjonen komme opp i et kart.

Løsningen brukes nå av fem AMK-sentraler som dekker over halvparten av Norges befolkning.

Løsningen krever ingen app eller installasjoner, kun en enkel SMS. Operatøren får både bilde fra mobilen kamera og mobilens posisjon opp i et kart. Operatøren kan også få assistanse ved å dele video til legebilen.

Se andre aktuelle saker om temaet.