Direktevideo via SMS: Banebrytende for mange bedrifter

Mange bransjer har oppdaget at videoløsningen "SMS til Video" endrer den grunnleggende måten å kommunisere med kunder på.

13.Sep 2021

Løsningen som er designet med tanke på at den skal være svært enkel, og at alle med en smarttelefon skal kunne bruke løsningen med et enkelt klikk, trenger ingen nedlastning. Via en SMS til en smarttelefon, sender mobilen direktevideo til pc eller nettbrett.

Direktevideo “SMS til Video” ble opprinnelig laget for nødetater, der det var behov for direktesendt video fra skadested til alarmsentraloperatørene, for å få et rett situasjonsbilde. Løsningen har skapt økt trygghet, sikkerhet og brukeropplevelse i helsesektoren og innen beredskap.

Fremtidsrettet løsning for bedrifter

Nå ser bedrifter fra ulike forretningsområder mulighetene ved å bruke løsningen, og de ser at det er store fordeler å hente. En ny hverdag har satt fart på nye digitale løsninger, og vi lever i en tid som hele tiden utvikler seg digitalt. Det samme gjør “SMS til Video”.

Bedrifter med andre behov ønsker å bruke løsningen på andre måter enn det nødetatene gjør. Det har bidratt til at “SMS til Video” har fått flere funksjoner og Innovative løsninger, som utvikles med utgangspunkt i kundenes behov. Bedrifter som vi hjelper, integrer også løsningen som har API (Application Programming Interface) inn i egne system og applikasjoner. Det kan være innenfor f.eks. media, forsikring, industri, produksjon eller veterinær.

Forsikringsbransjen

En bransje som har tatt løsningen i bruk, er forsikringsbransjen. De har stor gevinst i å bruke løsningen på taksering og skadebesiktigelse, og løsningen brukes på to ulike måter. Den ene måten er når kunden og forsikringsselskapets skadebehandler snakker sammen på telefon. Da sendes det en videolink på SMS til kunden, så kunden kan filme direkte til skadebehandler. I den andre måten implementeres linken inn i forsikringsselskapets online skadeinnmeldingssystem. I begge bruksområdene kan det filmes eller lastes opp bilder og video, som blir lagt inn i skaderapporten.

Når teknologi ikke skal ta fokus fra kjerneoppgaven

Løsningene er tilpasset slik at de støtter din hverdag. Teknologien er avansert, men den er blitt gjort enkel å bruke. Den er derfor til verdifull hjelp for å løse oppgaven, uten at misforståelser og feiltolkninger oppstår.

“SMS til Video” er en del av software programmet IncidentShare® der det kan livestreames fra mobiltelefoner, kjøretøy, droner og spesial tilpassede løsninger.

Se andre aktuelle saker om temaet.