Vi har bred erfaring med å løse unike behov

Vi lever og ånder for innovasjon og teknologi, men teknologien alene gjør ingenting.

  • Vi tilbyr rådgivning når det er behov for å finne gode intuitive teknologiske løsninger som bidrar til å gi bedre samarbeid, bedre forståelse og felles situasjonsbilde.
  • Vi finner løsninger som gjør daglig kontrollrutiner enkle, og som bedrer situasjonsforståelse under krevende hendelser.
  • Vi gir løsninger som forbedrer samspill innenfor, og mellom, beredskap offentlig og beredskap i industrien.
  • Vi gir deg som trenger lederstøtte tekniske løsninger som gir deg bedre situasjonsforståelse.
  • Vi leverer tekniske løsninger, gjennomfører service på utstyr, holder kurs, har foredrag og deltar i operativ tjeneste innenfor alle våre forretningsområder.
  • Vi løser logistikkutfordringer innenfor beredskap i brannvesen og industrivern.