IncidentShare® er en sikker, brukervennlig og fleksibel software

Det trengs ingen annen programvare, bare din nettleser. Få melding på mobilen når en livestream er tilgjengelig.

Med IncidentShare® fra Incendium får du ikke bare enkel adgang til livestreaming og opptak, du får også en fantastisk mulighet til å enkelt knytte systemet opp mot dine brukere. Fra starten er det her tenkt integrasjon og fleksibilitet. Med mange muligheter i tilgangsnivå, kan administrator styre hvem som ser hva.

Det finnes også en app til IncidentShare®. Med den installert på mobilen, kan du livestreame eller se livestream fra andre. Med push notifikasjon i app, får du også tekstmelding på mobilen når en stream er tilgjengelig.

Få tilgang til innringer sitt mobil kamera via en SMS.

Skjermdel viktig informasjon fra din pc inn i IncidentShare®

Via IncidentShare® plattformen kan PTZ kamera starte/stoppes, styres og zoomes.

 • Samle alle dine videokilder (RTMP, RTSP, RTMPS, SRT, MPEG transort stream osv.)
 • Integrer med andre systemer via API (REST / JSON)
 • Del sikkert med kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • Bruk din nettleser (krever ingen klient-programvare)

Ønsker din bedrift å teste IncidentShare®? Ta kontakt, så setter vi opp en demo konto uten forpliktelser.

Mange bransjer ser verdien i å få livestream rett i nettleseren

Brann

Med sikker videoforbindelse fra skadested, kan kommunikasjonen forbedres mellom ledelsen ute og inne. Det vil understøtte oppgaveløsningen best mulig.

Kjenner du igjen dette?

 • Opplever du at du noen ganger må gjenta dine meldinger i radioen pga. tvil?
 • Er du lei av å over- eller undervurdere ressursbehovet ved en gitt hendelse?
 • Mangler du en sikker og kryptert videoløsning som kan brukes til å sikre bedre kommunikasjon?
 • Vil du gjerne ha videoopptak fra tidligere hendelser, slik at dere kan bruke det til fremtidig læring og planlegging?

Få hjelp til å prioritere ressursene og skap mer trygghet med:

 • Video fra innringerens telefon på få sekunder
 • Video fra mastekameraer, droner, kroppskameraer og kjøretøy
 • Deling av video mellom mannskap og stab
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring

Med livestreaming plattformen IncidentShare® får du:

 • Verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte
 • Tidlig forberedet alle enheter mentalt på oppgaven
 • Forbedret sikkerhet og trygghet for mannskapet som rykker ut
 • Fulgt situasjonen og hurtig tilpasset taktikken
Med livestreaming får du verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser best mulig.
Med livestreaming får du verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser best mulig.

Helse

Med “SMS til Video” får du et brukervennlig verktøy til alle typer videokonsultasjoner som gir trygghet både for innringer og hos den som skal vurdere situasjonen. Her er det ingen app, ingen nedlasting og ingen innlogging – alle kan bruke det, og telefonsamtalen blir ikke avbrutt underveis.

Kjenner du igjen dette?

 • Har du prioritert ressursene basert på innbyggernes antagelser og upresise virkelighetsoppfatning
 • Har du opplevd å være for få eller for mange ressurser til en gitt hendelse
 • Har du opplevd at innsatsledelse og operasjonssentral ikke har hatt samme oversikt
 • Har du stått i en situasjon der du for sent fikk oversikt over oppgavens omfang

Få hjelp til å prioritere ressursene og skap mer trygghet med:

 • Video fra anmelderens telefon på få sekunder
 • Video fra mobile enheter, droner, kroppskamera og kjøretøy
 • Deling av video mellom enheter
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring

Med livestreaming fra Incendium får du:

 • Verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte
 • Tidlig forberedt alle enheter mentalt på oppgaven
 • Skapt større trygghet for innbyggerne ved anmeldelser
 • Forbedret sikkerhet og trygghet for betjentene som rykker ut
 • Innsikt i situasjonen og mulighet for å tilpasse taktikken raskt
Verdifull informasjon ved livestreaming koordinerer handlingene bedre.
Verdifull informasjon ved livestreaming koordinerer handlingene bedre.

Politi

Med livestreaming fra egne styrker og innbyggere, kan dere binde sammen den nasjonale kriseberedskapen i konkrete hendelser.

Kjenner du igjen dette?

 • Har du prioritert ressursene deres basert på innbyggernes antagelser og upresis virkelighetsoppfatning?
 • Har du opplevd å være for få eller for mange ressurser til en gitt hendelse?
 • Har du opplevd at den innsatsleder og operasjonsleder ikke har hatt samme oversikt?
 • Har du stått i en situasjon der du for sent fikk oversikt over oppgavens omfang?

Få hjelp til å prioritere ressursene og skap mer trygghet med:

 • Video fra anmelderens telefon på få sekunder
 • Video fra mobile enheter, droner, kroppskamera og kjøretøy
 • Deling av video mellom enheter
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring

Med livestreaming plattformen IncidentShare® får du:

 • Verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte
 • Tidlig forberedet alle enheter mentalt på oppgaven
 • Skapt større trygghet for innbyggerne ved anmeldelser
 • Forbedret sikkerhet og trygghet for betjentene som rykker ut
 • Innsikt i situasjonen og mulighet for å tilpasse taktikken raskt
Med livestreaming får innsatsledelse verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser best mulig.
Med livestreaming får innsatsledelse verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser best mulig.

Forsikring

Få et brukervennlig verktøy som optimerer ressurser. Det gir gladere kunder og presis dokumentasjon

“SMS til Video” gir kundene mulighet til å lynraskt sende bilder eller video av skaden mens dere snakker sammen. Det gjør administrasjonen effektiv og gir bedre kundeopplevelser – og fjerner bevismessige utfordringer.

Hva gjør dere når en kunde ringer inn og melder om en skade?

F.eks. med en vannskade i huset eller en TV som er gått i stykker etter lek i stuen?

Dere ber kunden om å sende inn dokumentasjon om skaden eller dere forsøker selv å beskrive skaden gjennom dialog med kunden

Det tar potensielt lang tid, hvor det er brukt unødvendige ressurser gjennom lange prosesser med flere personer involvert.

Heldigvis finnes det en mye bedre løsning

Når dere begynner å bruke “SMS til Video”, får dere tilgang til et unikt brukervennlig verktøy som gjør det både raskere og lettere for dere å vurdere skadens omfang eller risikovurdere det huset dere ønsker å tegne forsikring på.

Du sender en lenke i en SMS til kunden, mens du har vedkommende på tråden.

Kunden trykker på lenken og kan umiddelbart sende deg bilder og videoklipp, som du kan bruke til å vurdere skadeomfanget eller se risikoen som du ønsker å tegne en forsikring på

Der er ingen pålogging, ingen app og ingen nedlasting, så dere er i gang med en gang

Du mottar relevant informasjon og dokumentasjon, mens dere snakker sammen, og kan dermed avslutte tegning av forsikring eller skadesaksbehandlingen mye raskere

Og så er det så enkelt at det bare tar 5 minutter for de ansatte å lære å bruke det.

"SMS til Video" gir besparelser i både tid og ressurser.
"SMS til Video" gir besparelser i både tid og ressurser.

Din bedrift

Få et brukervennlig verktøy som optimerer ressursbruk i bedriften og presis dokumentasjon

“SMS til Video” gir kunder eller medarbeidere mulighet til å lynraskt sende bilder eller video av det aktuelle temaet mens dere snakker sammen. Det gjør administrasjonen effektiv og gir bedre kundeopplevelser – og fjerner bevismessige utfordringer.

Med sikker videoforbindelse kan dere forbedre kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledelse. Det understøtter oppgaveløsningen best mulig.

Kjenner du igjen dette?

 • Er du lei av å over- eller undervurdere ressursbehovet på en oppgave?
 • Har du prioritert ressursene basert på antagelser og upresis virkelighetsoppfatning.
 • Har du stått i en situasjon der du for sent fikk oversikt over oppgavens omfang.
 • Mangler du en sikker og kryptert videoløsning som kan brukes til å sikre bedre kommunikasjon?
 • Vil du gjerne ha videoopptak fra tidligere saker, slik at dere kan bruke det til fremtidig læring og planlegging?

Få hjelp til å prioritere ressursene og øk sikkerheten med:

 • Video fra innringerens telefon på få sekunder
 • Video fra mobile enheter, droner, kroppskameraer og kjøretøy
 • Deling av video mellom medarbeidere og ledelse
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring
Med sikker videoforbindelse forbedres kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledelse.
Med sikker videoforbindelse forbedres kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledelse.

Vi svarer på henvendelser så fort som mulig.

Lurer du på noe?

Dersom dere har spørsmål relatert til våre tjenester, er det bare å spørre.

Det er mye å ta hensyn til ved valg av tekniske muligheter og løsninger. Hva er viktig å tenke på, hva trengs av utstyr, hva vil det koste. Ta kontakt, så kan vi sammen finne den løsningen som passer dere.

Ring på telefon: 945 01 798 eller bruk post@ocean-sar.no