Kamera og livestreaming fra droner

Vi hjelper med å gjøre livestreamingen fra din drone sikker, robust og tilgjengelig via brukervennlig plattform.

Mange ønsker å dele livestream fra drone. Det vi leverer gjør dette på en enkel måte. Mange droner kan dele stream enkelt via tråløs internettdeling på mobil eller standard maskinvare som en nettverksrouter. Noen fjernkontroller har allerede bygget inn mulighet for direkte livestream. Med mulighet for bilde kvalitet på opptil 1080p, oppnås det HD kvalitet på streamen. Er det behov for kryptering, større grad av dekning eller utstyr som virker 24/7– også under vanskelige forhold, leverer vi spesialbygget hardware.

Stream deles via plattformen IncidentShare fra Incendium som kjører via din nettleser eller app på telefon.

For å sikre at din livestream er sikker, blir den kryptert fra ende til ende.

 • Ende-til-ende kryptering
 • Opptak på server
 • Forskjellige videoinput
 • Lav forsinkelse
 • Solid forbindelse

Livestream fra farge og termisk kamera på drone er unnværlig i beredskap og krisehåndtering, men også i mange bedrifter

Brann

Med sikker videoforbindelse fra skadested, kan kommunikasjonen forbedres mellom ledelsen ute og inne. Det vil understøtte oppgaveløsningen best mulig.

Kjenner du igjen dette?:

 • Opplever du at du noen ganger må gjenta dine meldinger i radioen pga. tvil?
 • Er du lei av å over- eller undervurdere ressursbehovet ved en gitt hendelse?
 • Mangler du en sikker og kryptert videoløsning som kan brukes til å sikre bedre kommunikasjon?
 • Vil du gjerne ha videoopptak fra tidligere hendelser, slik at dere kan bruke det til fremtidig læring og planlegging?

Få hjelp til å prioritere ressursene og skap mer trygghet med:

 • Video fra innringerens telefon på få sekunder
 • Video fra mastekameraer, droner, kroppskameraer og kjøretøy
 • Deling av video mellom mannskap og stab
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring

Med livestreaming plattformen Incidentshare får du:

 • Verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte
 • Tidlig forberede alle enheter mentalt på oppgaven
 • Forbedre sikkerhet og trygghet for mannskapet som rykker ut
 • Følge situasjonen og hurtig tilpasse taktikken
Med livestreaming får du verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte.
Med livestreaming får du verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte.

Helse

Med “SMS til Video” får du et brukervennlig verktøy til alle typer videokonsultasjoner som gir trygghet både for innringer og hos den som skal vurdere situasjonen. Her er det ingen app, ingen nedlasting og ingen innlogging – alle kan bruke det, og telefonsamtalen blir ikke avbrutt underveis.

Kjenner du igjen dette?:

 • Har du prioritert ressursene basert på innbyggernes antagelser og upresise virkelighetsoppfatning?
 • Har du opplevd å være for få eller for mange ressurser til en gitt hendelse?
 • Har du opplevd at innsatsledelse og operasjonssentral ikke har hatt samme oversikt?
 • Har du stått i en situasjon der du for sent fikk oversikt over oppgavens omfang?

Få hjelp til å prioritere ressursene og skap mer trygghet med:

 • Video fra anmelderens telefon på få sekunder
 • Video fra mobile enheter, droner, kroppskamera og kjøretøy
 • Deling av video mellom enheter
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring

Med livestreaming fra Incendium får du:

 • Verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte
 • Tidlig forberedt alle enheter mentalt på oppgaven
 • Skapt større trygghet for innbyggerne ved anmeldelser
 • Forbedret sikkerhet og trygghet for betjentene som rykker ut
 • Innsikt i situasjonen og mulighet for å tilpasse taktikken raskt
Verdifull informasjon ved livestreaming koordinerer handlingene bedre.
Verdifull informasjon ved livestreaming koordinerer handlingene bedre.

Politi

Med livestreaming fra egne styrker og innbyggere kan dere binde sammen den nasjonale kriseberedskapen i konkrete hendelser.

Kjenner du igjen dette?:

 • Har du prioritert ressursene basert på innbyggernes antagelser og upresise virkelighetsoppfatning?
 • Har du opplevd å være for få eller for mange ressurser til en gitt hendelse?
 • Har du opplevd at innsatsleder og operasjonsleder ikke har hatt samme oversikt?
 • Har du stått i en situasjon der du for sent fikk oversikt over oppgavens omfang?

Få hjelp til å prioritere ressursene og skap mer trygghet med:

 • Video fra anmelderens telefon på få sekunder
 • Video fra mobile enheter, droner, kroppskamera og kjøretøy
 • Deling av video mellom enheter
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring

Med livestreaming plattformen Incidentshare får du:

 • Verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte
 • Tidlig forberede alle enheter mentalt på oppgaven
 • Skapt større trygghet for innbyggerne ved anmeldelser
 • Forbedret sikkerhet og trygghet for betjentene som rykker ut
 • Innsikt i situasjonen og mulighet for å tilpasse taktikken raskt
Med livestreaming får innsatsledelse verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte.
Med livestreaming får innsatsledelse verdifull informasjon for å kunne koordinere handlinger og disponere ressurser på en bedre måte.

Forsikring

Få et brukervennlig verktøy som optimerer ressurser. Det gir gladere kunder og presis dokumentasjon.

“SMS til Video” gir kundene mulighet til å lynraskt sende bilder eller video av skaden mens dere snakker sammen. Det gjør administrasjonen effektiv og gir bedre kundeopplevelser – og fjerner bevismessige utfordringer.

Hva gjør dere når en kunde ringer inn og melder om en skade?

F.eks. en vannskade i huset eller en TV som er gått i stykker etter lek i stuen?

Dere ber kunden om å sende inn dokumentasjon om skaden eller dere forsøker selv å beskrive skaden gjennom dialog med kunden.

Plutselig er det gått lang tid … Tid der det er brukt unødvendige ressurser, lange prosesser med flere personer involvert og dessverre også land tid for kunden til å gruble.

Heldigvis finnes det en mye bedre løsning.

Når dere begynner å bruke “SMS til Video”, får dere tilgang til et unikt brukervennlig verktøy som gjør det både raskere og lettere for dere å vurdere skadens omfang, eller å risikovurdere det huset dere ønsker å tegne forsikring på.

Du sender en link i en SMS til kunden, mens du har vedkommende på tråden.

Kunden trykker på linken og kan umiddelbart sende deg bilder og videoklipp, som du kan bruke til å vurdere skadeomfanget eller se risikoen som du ønsker å tegne en forsikring på.

Der er ingen pålogging, ingen app og ingen nedlasting, så dere er i gang med en gang.

Du mottar relevant informasjon og dokumentasjon mens dere snakker sammen, og kan dermed avslutte tegning av forsikring eller skadesaksbehandlingen mye raskere.

Og så er det så enkelt at det bare tar 5 minutter for de ansatte å lære å bruke det.

"SMS til Video" gir besparelser i både tid og ressurser.
"SMS til Video" gir besparelser i både tid og ressurser.

Din bedrift

Få et brukervennlig verktøy som optimerer ressurs bruk i bedriften og presis dokumentasjon

“SMS til Video” gir kunder eller medarbeidere mulighet til å lynraskt sende bilder eller video av det aktuelle temaet mens dere snakker sammen. Det gjør administrasjonen effektiv og gir bedre kundeopplevelser – og fjerner bevismessige utfordringer.

Med sikker videoforbindelse, kan dere forbedre kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledelse. Det understøtter oppgaveløsningen best mulig.

Kjenner du igjen dette?

 • Er du lei av å over- eller undervurdere ressursbehovet på en oppgave?
 • Har du prioritert ressursene basert på antagelser og upresis virkelighetsoppfatning.
 • Har du stått i en situasjon der du for sent fikk oversikt over oppgavens omfang.
 • Mangler du en sikker og kryptert videoløsning som kan brukes til å sikre bedre kommunikasjon?
 • Vil du gjerne ha videoopptak fra tidligere saker, slik at dere kan bruke det til fremtidig læring og planlegging?

Få hjelp til å prioritere ressursene og øk sikkerheten med:

 • Video fra innringerens telefon på få sekunder
 • Video fra mastekameraer, droner, kroppskameraer og kjøretøy
 • Deling av video mellom medarbeidere og ledelse.
 • Kryptering
 • Rollebasert brukerstyring
Med sikker videoforbindelse, forbedres kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledelse.
Med sikker videoforbindelse, forbedres kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledelse.

Vi svarer på henvendelser så fort som mulig.

Lurer du på noe?

Dersom dere har spørsmål relatert til våre tjenester, er det bare å spørre.

Det er mye å ta hensyn til ved valg av tekniske muligheter og løsninger. Hva er viktig å tenke på, hva trengs av utstyr, hva vil det koste. Ta kontakt, så kan vi sammen finne den løsningen som passer dere.

Ring på telefon: 945 01 798 eller bruk post@ocean-sar.no