Hvem er Ocean SAR?

Ocean SAR er leverandør av ROV, Droner og Livestreaming

Ocean SAR har siden 2015 vært ledende leverandør av livestream teknologi i Norge. Firmaet har over 20 år erfaring innen elektriske ROV system og har engasjert seg mye i søk og redning av savnede personer. Vi driver også ustrakt konsulent tjeneste. I 2021 startes et nytt kapittel med droner som har ekstrem løftekapasitet.

Med livestream teknologien har vi spesialisert oss mot nødetater, men øker nå mye i andre typer markeder som har sett verdien av denne type teknologi.

Innenfor ROV markedet jobber vi mot mange aktører, men havbruksnæringen utpeker seg. Med en ROV som har vært både på Sydpolen og Nordpolen er det et system som passer det norske klima.

Konsulent tjenesten tilbyr intuitive teknologiske løsninger og løser logistikk utfordringer innenfor beredskap i brannvesen og industrivern.

Med ny drone som har presisjonsegenskaper og løfter opptil 2 tonn, tilfører vi et produkt som er det første i verden av denne typen.